PER MAŽI

Prieš pirmąjį pasaulinį karą olandų karalienė Vilhelmina atvyko į Berlyną, kur buvo pakviesta į didelį karinį paradą. Eiseną pradėjo 182 cm aukščio kareivių būrys, kuris atrodė labai grėsmingai. Kaizeris Vilhelmas II klausiamai žvilgterėjo į savo viešnią. Karalienė nusišypsojusi pasakė:

– Jie dar per maži...

Sekantis pulkas buvo rinktinių kareivių, kurių kiekvienas buvo 196 cm ūgio. Karalienė vėl metė savo mįslingus žodžius:

– Jie dar per maži...

Nieko nesuprasdamas, kaizeris paklausė, ką tai reiškia.

– Noriu pasakyti,– paaiškino karalienė,– kad jeigu mes Olandijoje atidarytume savo šliuzus, tai vandens aukštis apsemtoje teritorijoje pasiektų pustrečio metro.