Šaltiniai

Į 25-38 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E.

ŠALTINIS A (Iš Herodoto „Istorijos“)

Vieniems liepė iš Arabijos kalnuose esančių skaldyklų vilkti [...] didžiulius akmenis, kitiems – kelti juos laivais ir tempti iki vadinamųjų Libijos kalnų. Visą tą laiką dirbo 100000 žmonių keisdamiesi kas trys mėnesiai. Visus tuos labai varginančius darbus žmonės dirbo šitiek laiko: 10 metų truko, kol buvo nutiestas kelias, kuriuo vilko akmenis, [...] ne mažiau truko laiko kol [...] buvo pastatyti požeminiai ruimai [patalpos] jo kapui.

ŠALTINIS B

Dabar, šeimininke, tave sutikau aš,–
Mirties, tos baisios, tegu nepamatysiu!
Šeimininkė byloja jam, Gilgamešui:
Gilgamešai, kur tu veržiesi?

Gyvenimo, kurio ieškai, tau nesurast!
Dievai, kuomet žmogų jie kūrė,–
Mirtį tada jie žmogui paskyrė,
Gyvenimą savo rankose pasiliko.

ŠALTINIS C (Iš Dvylikos lentelių įstatymo)

VIII. 14 [...] Laisvuosius žmones, sugautus vagiant su daiktiniu įkalčiu, nubausti kūno bausme ir atiduoti apvogtajam, o vergus išplakti rimbu ir numesti nuo uolos, bet nepilnamečių atžvilgiu buvo nustatyta: arba skirti jiems pretoriaus nuožiūra kūno bausmę, arba priversti atlyginti nuostolius.

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

ŠALTINIS E

Šaltinis E
Šaltinis E

Klausimai

25. Kurį istorinį laikotarpį atspindi šaltiniai A, B, C, D, E? (1 taškas) Atsakymas

26. Kurių valstybių arba civilizacijų palikimas atsispindi šiuose šaltiniuose?
Šaltinis A............................. Šaltinis B.............................
Šaltinis C............................. Šaltinis D .............................
Šaltinis E............................. (5taškai) Atsakymas

27. Nurodykite šaltinius, iš kurių sužinome apie Antikos pasiekimus. (1 taškas) Atsakymas

28. Kaip vadinamas statinys, kurio statyba aprašoma šaltinyje A? (1 taškas) Atsakymas

29. Kaip vadinamas kūrinys, kurio ištrauka pateikta šaltinyje B? (1 taškas) Atsakymas

30. Išnagrinėję šaltinį B padarykite dvi išvadas apie to meto žmonių religiją.
1)........................... 2).............................. (2 taškai) Atsakymas

31. Teigiama, kad Dvylikos lentelių įstatymas (šaltinis C) yra „svarbus tos civilizacijos palikimas“. Paaiškinkite šį teiginį. (1 taškas) Atsakymas

32. Kurių dviejų socialinių sluoksnių nelygiateisė padėtis atsispindi šaltinyje C? (1 taškas) Atsakymas

33. Palyginę šaltiniuose D ir E vaizduojamus statinius nurodykite, kuo sutampa jų paskirtis? (1 taškas) Atsakymas

34. Kaip vadinama šaltinyje E vaizduojama miesto dalis (statinių kompleksas)? (1 taškas) Atsakymas

35. Šaltinyje E skaičiais 1 ir 2 paženklinti statiniai, įvardykite statinius ir nurodykite jų paskirtį.
Statinys...................... Paskirtis....................
Statinys...................... Paskirtis.................... (2 taškai) Atsakymas

36. Kurios meno šakos pasiekimai ryškiausiai atsispindi šaltinyje E? (1 taškas) Atsakymas

37. Kaip šaltinio A autorius ir šaltinyje E vaizduojama vietovė yra susiję? (1 taškas) Atsakymas

38. Kuris iš šaltiniuose A, D, E vaizduojamų ar minimų statinių yra laikomas vienu iš septynių pasaulio stebuklų? (1 taškas) Atsakymas

2002 m. valstybinis egz.