Šaltiniai

Į 11 - 20 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C (Iš Herodoto „Istorijos“)

Šventikai tvirtino, kad pirmasis karalius Menas apsaugojo Memfį pylimais. Mat anksčiau upė tekėjo palei smiltinguosius kalnus iš Libijos pusės. <...> Šventikai iš papirusų perskaitė man vardus 330 karalių, valdžiusių po Meno. <... > Prieš šiuos žmones <... > valdę dievai ir gyvenę kartu su žmonėmis; valdovu visada būdavęs tik vienas dievas.

ŠALTINIS D (Iš Publijaus Kornelijaus Tacito „Analų“)

Tačiau gaisro nebebuvo galima sustabdyti, ir jo nasruose atsidūrė ir Palacijus, ir rūmai, ir visa aplinkui. <...> Taigi iš pradžių buvo suimti prisipažinusieji <...>, o vėliau, anų nurodymu, begalinė daugybė kitų, apkaltintų ne tiek padegimu, kiek neapykanta žmonių giminei. Jų mirtį lydėjo patyčios; apmautus žvėrių kailiais užsiundydavo šunimis, prikaldavo prie kryžiaus ar uždegdavo <...>. Tam reginiui Neronas paskyrė savo sodus ir rengė cirko rungtynes...

Klausimai

11. Kurį istorinį laikotarpį atspindi pateikti šaltiniai? (1 taškas) Atsakymas

12. Kurioje valstybėje buvo pastatytas šaltinyje A matomas statinys? Nurodykite tikslų jo pavadinimą.
Valstybės pavadinimas........................... Statinio pavadinimas..................................... (2 taškai) Atsakymas

13. Kokia buvo statinio, atvaizduoto šaltinyje A, paskirtis? (1 taškas) Atsakymas

14. Kurioje valstybėje buvo pastatytas šaltinyje B matomas statinys? Nurodykite jo pavadinimą.
Valstybės pavadinimas.................................... Statinio pavadinimas...................................... (1 taškas) Atsakymas

15. Kokia statinio, atvaizduoto šaltinyje B, pagrindinė paskirtis? (1 taškas) Atsakymas

16. Atvaizduotus statinius (šaltiniai A, B) istoriškai susiekite su rašytiniais šaltiniais C, D.
Statinys (šaltinis A) siejasi su .......... Statinys (šaltinis B) siejasi su ............ (1 taškas) Atsakymas

17. Šaltinyje C aprašomos šalies valdovai įvardyti karaliais. Kaip tiksliai buvo vadinami šios šalies valdovai? (1 taškas) Atsakymas

18. Šaltinyje C teigiama, kad šventikai iš papirusų perskaitė karalių vardus. Remdamiesi šaltiniu ir žiniomis, įvardykite aprašomos šalies religiją ir raštą.
Religija............................ Raštas............................. (1 taškas) Atsakymas

19. Nurodykite šaltinyje D minimo Nerono pareigybę. (1 taškas) Atsakymas

20. Remdamiesi šaltiniu D ir žiniomis, nurodykite, kas buvo apkaltinti padegimu ir dėl to labiausiai nukentėjo. (1 taškas) Atsakymas

2003 m. mokyklinis egz.