Šaltiniai

Į 74-83 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A (Iš Periklio kalbos)

Ši santvarka vadinasi tautos valdžia, nes ji remiasi ne tautos mažuma, o dauguma. Atsižvelgiant į skirtingus asmeninius poreikius, mūsų įstatymai teikia visiems lygias teises [...]. Net ir neturtingam piliečiui, jeigu tik jis gali atlikti ką nors naudinga valstybei, dėl jo nežymios padėties niekas netrukdo pasiekti garbės ir įtakos.

ŠALTINIS B

Paskui valdė Cheopsas, kuris pradėjo kaip įmanydamas savivaliauti. [...] Vieniems liepė iš Arabijos kalnuose esančių skaldyklų vilkti prie Nilo didžiulius akmenis, kitiems – kelti juos per upę laivais [...]. Paskui [... ] karaliumi buvo Cheopso sūnus Mikerinas. [... ] Atėjo orakulo ištarmė, kad jam lemta tik šešerius metus gyventi [...]. Mikerinas pasiuntė pasiuntinius su priekaištu orakului: jo tėvas ir dėdė uždarė šventyklas ir užmiršo dievus, engė žmones ir gyveno ilgai, o jis, dievobaimingasis, turi taip greitai mirti.

ŠALTINIS C

Kai konsulas Varonas grįžo, pabėgęs iš mūšio lauko, liūdnas [...] senatas ir visa minia širdingai jį sutiko [...] patricijai ir žymiausi senatoriai, tarp jų ir Fabijus, pagyrė konsulą, kad jis nenustojo vilties [...] tikėdamasis išgelbėti įstatymus ir piliečius. [...] Netrukus Scipionas žūtbūtinėje kovoje nugalėjo ir patį Hanibalą, pamynė ir sutrypė nugalėtosios Kartaginos išdidumą.

Klausimai

74. Kurį istorinį laikotarpį atspindi pateikti šaltiniai? (1 taškas) Atsakymas

75. Kurios šalies istoriją atspindi šaltinis A? Nurodykite, koks valdymo būdas aprašytas jame.
Šalis .................................. Valdymo būdas ............................ (1 taškas) Atsakymas

76. Remdamiesi šaltiniu A, išskirkite du aprašomos santvarkos bruožus. (1 taškas) Atsakymas

77. Kurios valstybės istoriją atspindi šaltinis B? (1 taškas) Atsakymas

78. Šaltinyje B aprašomos valstybės valdovas įvardytas karaliumi. Kaip buvo vadinami šios šalies valdovai? (1 taškas) Atsakymas

79. Remdamiesi šaltiniu B, nustatykite religiją, kurią išpažino Mikerinas. Atsakymą paaiškinkite.
Religija .................................... Paaiškinimas ............................................(1 taškas) Atsakymas

80. Kurios valstybės istoriją atspindi šaltinis C? (1 taškas) Atsakymas

81. Remdamiesi šaltiniu C, nurodykite, koks valdymo būdas tuo metu buvo valstybėje. Atsakymą paaiškinkite.
Valdymo būdas ............................. Paaiškinimas.................................................... (1 taškas) Atsakymas

82. Paaiškinkite šaltinyje C vartojamos sąvokos reikšmę.
Patricijus – ............................. (1 taškas) Atsakymas

83. Nurodykite, kuri iš šaltiniuose aprašomų valstybių žlugo 476 m. Kaip tyrinėtojai vadina istorinį laikotarpį, kurio pradžią ženklina šis įvykis.
Valstybė ............................. Istorinis laikotarpis ............................. (2 taškai) Atsakymas

2004 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)