Šaltiniai

Į 25-33 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C (Iš Plutarcho veikalo „Rinktinės biografijos“)

Daugelio kitų autorių tvirtinimu, Periklis pirmutinis pradėjo liaudžiai burtais dalinti užkariautąsias žemes, duoti jai pinigų teatrui ir atlyginti už valstybines pareigas [...]. Jis pateikė tautai didelių sumanymų, pasiūlė įvairiausių statybų, reikalaujančių visokių amatų ir ilgo laiko [...]. Taip kilo pastatai, stulbinantys savo didybe, neprilygstami forma ir grožiu, ir visi meistrai vienas kitą stengėsi pralenkti darbo dailumu. [..] Būtent „Šimtapėdį“ Partenoną pastatė Kalikratas ir Iktinas.

ŠALTINIS D (Iš Svetonijaus veikalo „Dieviškasis Augustas“)

Konsulatą pasiglemžė eidamas dvidešimtuosius metus tarsi priešas [...] Senatui dvejojant, pasiuntinybės galva [...], rodydamas į kardo rankeną, ne nemirktelėjęs išrėžė senatoriams: „Štai kas padarys [Oktavianą] konsulu, jeigu nepadarysite jūs!“ [...] Jis pastatė daugybę viešųjų pastatų. Svarbiausi iš jų: forumas su Marso Keršytojo šventykla, Apolono šventykla Palatine, Jupiterio Griausmininko šventykla Kapitolijuje.

Klausimai

25. Kurį istorinį laikotarpį atspindi pateikti šaltiniai? (1 taškas) Atsakymas

26. Kurioje valstybėje buvo pastatytas šaltinyje A matomas statinys? Nurodykite tikslų jo pavadinimą.
Valstybė....................................... Statinio pavadinimas........................................... (2 taškai) Atsakymas

27. Kokia buvo statinio, atvaizduoto šaltinyje A, paskirtis? (1 taškas) Atsakymas

28. Kurioje valstybėje buvo pastatyta šaltinyje B matoma miesto dalis? Nurodykite tikslų šios miesto dalies pavadinimą ir jos paskirtį.
Valstybė................... Miesto dalies pavadinimas...................... Paskirtis....................... (3 taškai) Atsakymas

29. Nurodykite, koks valdymo būdas įsitvirtino valstybėje, kuriai vadovavo Periklis. Remdamiesi šaltiniu C, atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

30. Šaltinyje C minimas Partenono pastatymas. Nurodykite, kokia buvo šio pastato paskirtis. (1 taškas) Atsakymas

31. Kurios valstybės įvykiai aprašomi šaltinyje D? Atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

32. Paaiškinkite šaltinyje D vartojamą sąvoką senatas.
Senatas........................... (1 taškas) Atsakymas

33. Įvardykite valstybės, kurią nurodėte, atsakydami į 31 klausimą, religiją. Remdamiesi šaltiniu D, atsakymą paaiškinkite. (1 taškas) Atsakymas

2005 m. mokyklinis egz.