Šaltinis

Į 27-37 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis
Žemėlapis

Klausimai

27. Kurio laikotarpio (amžiaus) valstybių sienos ir įvykiai pavaizduoti šiame Europos žemėlapyje? (1 taškas) Atsakymas

28. Kurio valdovo užkariavimų metu susidarė žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos? (1 taškas) Atsakymas

29. Surašykite valstybių (teritorijų), pažymėtų skaičiais 1, 2, 3, 4, pavadinimus. (4 taškai) Atsakymas

30. Surašykite miestų, pažymėtų romėniškais skaičiais I, II, III, IV, pavadinimus. (4 taškai) Atsakymas

31. Paaiškinkite pirmo sutartinio ženklo reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

32. Paaiškinkite antro sutartinio ženklo reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

33. Paaiškinkite trečio sutartinio ženklo reikšmę. (1 taškas) Atsakymas

34. Surašykite sutartiniu ženklu pažymėtų to laikotarpio mūšių A, B, C, D, E pavadinimus. (5 taškai) Atsakymas

35. Pateikite mūšių (įrašydami raides A, B, C, D) chronologinę seką.
1)........., 2)........., 3)........., 4).......... (1 taškas) Atsakymas

36. Kurioms žemėlapyje pavaizduotoms trims dalims priklausė dabartinė Lietuvos teritorija? (1 taškas) Atsakymas

37. Kada ir kur buvo nuspręsta pakeisti žemėlapyje pavaizduotų daugelio valstybių (šalių) sienas? (1 taškas) Atsakymas

2001 m. valstybinis egz.