Galiojančiose 11-12 kl. bendrojoje ir brandos egzamino programose ši tema nenumatyta.

Šaltiniai

Į 16-24 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A (1750 m. žemėlapis)

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

„Mes laikome akivaizdžia tiesa, jog visi žmonės yra sukurti lygūs; kad kūrėjas jiems suteikė tam tikrų neprarandamų teisių; prie šių teisių priklauso gyvenimas, laisvė ir laimės siekimas; tai, kad žmonės sukūrė valstybinę valdžią, norėdami šias teises apginti; ir kad ši valdžia įgyvendinama su pritarimu tų, kurie yra valdomi; ir jeigu valdymo forma vienaip ar kitaip pasirodo esanti žalinga, liaudis turi teisę ją pakeisti arba panaikinti.“

Klausimai

16. Kurios valstybės istorija atsispindi šaltiniuose A ir B? (1 taškas) Atsakymas

17. Kuriai valstybei priklausė teritorija, žemėlapyje pažymėta pirmuoju sutartiniu ženklu? (1 taškas) Atsakymas

18. Koks tuo metu buvo teisinis statusas teritorijos, pažymėtos pirmuoju sutartiniu ženklu? (1 taškas) Atsakymas

19. Kiek atskirų sričių sudarė pirmuoju sutartiniu ženklu pažymėta teritorija? (1 taškas) Atsakymas

20. Kuriai valstybei priklausė teritorija, žemėlapyje pažymėta antruoju sutartiniu ženklu? Pažymėkite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį esančią raidę.

A Olandijai.
B Prancūzijai.
C Rusijai.
D Vokietijai. (1 taškas) Atsakymas

21. Kaip vadinamas dokumentas, kurio ištrauka pateikta šaltinyje B? Kelintais metais jis buvo priimtas? (2 taškai) Atsakymas

22. Žemėlapyje trečiuoju sutartiniu ženklu pažymėtas miestas, kuriame buvo paskelbtas šaltinyje B pateiktas dokumentas. Pažymėkite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį esančią raidę.

A Bostonas.
B Filadelfija.
C Niujorkas.
D Vašingtonas. (1 taškas) Atsakymas

23. Kokia valstybės valdymo forma deklaruojama šaltinyje B pateiktame dokumente? (1 taškas) Atsakymas

24. Kuri iš šių asmenybių parengė šaltinyje B pateiktą dokumentą? Pažymėkite teisingą atsakymą apvesdami prieš jį esančią raidę.

A T. Džefersonas.
B A. Linkolnas.
C T. Ruzveltas.
D V. Vilsonas. (1 taškas) Atsakymas

2002 m. mokyklinis egz.