Šaltinis

Į 16-25 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis

Klausimai

16. Nurodykite istorijos laikotarpį, kuris atsispindi pateiktame žemėlapyje. (1 taškas) Atsakymas

17. Kurio valdovo užkariavimų metu susiformavo žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos? (1 taškas) Atsakymas

18. Nurodykite valstybių, žemėlapyje pažymėtų skaičiais 1, 2, pavadinimus.
1........................ 2 .................... (2 taškai) Atsakymas

19. Įvardykite teritoriją, žemėlapyje pažymėtą pirmuoju sutartiniu ženklu. (1 taškas) Atsakymas

20. Nurodykite valstybių, žemėlapyje pažymėtų skaičiais 3 ir 4, pavadinimus.
3....................... 4 .................... (1 taškas) Atsakymas

21. Kokios politikos ėmėsi valdovas (kurį nurodėte atsakydami į 17 klausimą), norėdamas ekonomiškai susilpninti žemėlapyje skaičiumi 4 pažymėtą valstybę. (1 taškas) Atsakymas

22. Nurodykite įvykį, kuris žemėlapyje pažymėtas antruoju sutartiniu ženklu. (1 taškas) Atsakymas

23. Įvardykite mūšį, žemėlapyje pažymėtą trečiuoju sutartiniu ženklu. (1 taškas) Atsakymas

24. Kuriai žemėlapyje pavaizduotai valstybei priklausė didžioji dabartinės Lietuvos teritorijos dalis? (1 taškas) Atsakymas

25. Nurodykite pavadinimą kongreso, kuriame buvo pakeistos daugelio žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos. Kelintais metais jis įvyko?
Kongresas..................... Metai............... (2 taškai) Atsakymas

2005 m. mokyklinis egz. (pakart. s.)