Šaltiniai

Į 7-13 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A ir B.

ŠALTINIS A. Iš Stefano Cveigo knygos.

Jis, vadovaudamas penkiems menkučiams žvejų burlaiviams, išplaukė iš Sevilijos uosto [...]. Jis pirmas ir vienintelis įvykdė tai, apie ką tūkstančiai prieš jį tik svajojo: rado kelią į nežinomą vandenyną.

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

Klausimai

7. Kurių trijų keliautojų surengtos ekspedicijos pavaizduotos žemėlapyje? (3 taškai) Atsakymas

8. Kaip istorikai vadina laikotarpį, kuriuo vyko šios ekspedicijos? (1 taškas) Atsakymas

9. Nurodykite, kada ir kokį atradimą padarė keliautojas, kurio surengta ekspedicija pažymėta pirmuoju sutartiniu ženklu. (2 taškai) Atsakymas

10. Kokį atradimą padarė keliautojas, kurio surengta ekspedicija pažymėta antruoju sutartiniu ženklu? Nurodykite amžių, kada vyko šio keliautojo vadovaujama ekspedicija. (2 taškai) Atsakymas

11. Kokį atradimą padarė keliautojas, kurio surengta ekspedicija pažymėta trečiuoju sutartiniu ženklu? (1 taškas) Atsakymas

12. Apie kurio keliautojo surengtą ekspediciją rašoma šaltinyje A? Remdamiesi šaltiniu atsakymą paaiškinkite. (2 taškai) Atsakymas

13. Kaip keliautojas pavadino atrastą „nežinomą vandenyną“ (šaltinis A)? (1 taškas) Atsakymas

2001 m. mokyklinis egz.