Šaltiniai

Į 58-68 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D, E, F.

ŠALTINIS A

Šaltinis A
Šaltinis A

ŠALTINIS B

Šaltinis B
Šaltinis B

ŠALTINIS C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D

Šaltinis D
Šaltinis D

ŠALTINIS E

Pastato grožis ir didingumas buvo pasiektas ne puošyba, o dalių ir visumos darna, žaismingumą pakeitė griežta simetrija.

ŠALTINIS F

Abatas Sugeras [XII a.] aprašė, kas darėsi senojoj Saint-Denis bažnyčioj didžiųjų švenčių metu. - „Kas buvo įėjęs bažnyčion, nebegalėjo išsikrapštyti. <...> Moters žvygaudavusios, tarytum vaiką gimdydamos. <...> Daugelis vargais negalais iš bažnyčios ištrauktų moterų šventoriuje numirdavę. Vienuoliai su relikvijomis dažnai turėdavę per langus išlipti“. Todėl ir nutarė Sugeras senosios vietoj pastatyti [naujo stiliaus] didesnę bažnyčią.

Klausimai

58. Nustatykite šaltiniuose A, B, C, D pavaizduotų pastatų architektūros stilius. (4 taškai) Atsakymas

59. Nurodykite, kurie iš šių architektūros stilių (šaltiniai A, B, C, D) vyravo viduramžiais. (1 taškas) Atsakymas

60. Nurodykite, kurie iš šių architektūros stilių (šaltiniai A, B, C, D) vyravo naujaisiais amžiais. (1 taškas) Atsakymas

61. Nurodykite bent dviejų statinių, matomų šaltiniuose A, B, C, D, pavadinimus. (2 taškai) Atsakymas

62. Kas suprojektavo šaltinyje A matomą pastatą? (1 taškas) Atsakymas

63. Ant pastato, kurį matote šaltinyje A, yra statulos. Kuriuo laikotarpiu ir kodėl jos buvo nuimtos? (2 taškai) Atsakymas

64. Kurio žymaus architektūros stiliaus (klestėjusio XV-XVI a. daugelyje Vakarų Europos šalių) pavyzdžio nėra pateikta? (1 taškas) Atsakymas

65. Kuris architektūros stilius apibūdintas šaltinyje E? (1 taškas) Atsakymas

66. Šaltinyje F atsispindi aplinkybės, paskatinusios perėjimą nuo vieno architektūros stiliaus prie kito. Įvardykite abu (senąjį ir naująjį) stilius. (2 taškai) Atsakymas

67. Kuris architektūros stilius (šaltiniai A, B, C, D) buvo labiausiai susijęs su kontrreformacija ir katalikų bažnyčios atsinaujinimu? (1 taškas) Atsakymas

68. Kuriame architektūros stiliuje (šaltiniai A, B, C, D) labiausiai atsispindi Švietimo epochos idėjos? (1 taškas) Atsakymas

2001 m. valstybinis egz. (pakart. s.)