Šaltiniai

Į 51-57 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C

Šaltinis C
Šaltinis C

ŠALTINIS D.

Pastato grožis ir didingumas buvo pasiektas ne puošyba, o dalių ir visumos darna, žaismingumą pakeitė griežta simetrija.

Klausimai

51. Nustatykite šaltiniuose A, B, C pavaizduotų pastatų architektūros stilius.
Šaltinyje A pavaizduotas........................ stiliaus pastatas.
Šaltinyje B pavaizduotas........................ stiliaus pastatas.
Šaltinyje C pavaizduotas........................ stiliaus pastatas. (3 taškai) Atsakymas

52. Kuris iš šaltiniuose A, B, C matomų architektūros stilių susikūrė Europoje ankščiausiai ir kuris vėliausiai?
Ankščiausiai..................... Vėliausiai......................... (2 taškai) Atsakymas

53. Nurodykite (pasirinktinai) dviejų statinių, matomų šaltiniuose, pavadinimus. (2 taškai) Atsakymas

54. Kuris architektūros stilius apibūdintas šaltinyje D? (1 taškas) Atsakymas

55. Kuris architektūros stilius (šaltiniai A, B, C) labiausiai siejasi su Švietimo epochos idėjomis? (1 taškas) Atsakymas

56. Kurį iš šaltiniuose A, B, C matomų pastatų suprojektavo Laurynas Stuoka-Gucevičius? (1 taškas) Atsakymas

57. Kuri iš šaltiniuose A, B, C matomų bažnyčių sovietų valdymo metais buvo uždaryta ir paversta muziejumi? (1 taškas) Atsakymas

2004 m. mokyklinis egz.