Šaltiniai

Į bendrojo kurso (26-34) klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C ir D.

Šaltinis A (Lietuvos valstybės teritorijos augimas)

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B (Iš unijos)

2. Kad Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra jau vienas neišskiriamas vienalytis kūnas, taip pat viena bendra neišskiriama valstybė, kuri iš dviejų valstybių ir tautų susidarė ir susijungė į vieną tautą (visuomenę).

3. O kad tom dviem tautom visiems laikams įsakinėtų viena galva, vienas valdovas ir vienas bendras karalius, kuris bus renkamas bendrais lenkų ir lietuvių balsais ir rinkimus atliekant Lenkijoje, o paskui patepimą Lenkijos karaliumi ir vainikavimą darant Krokuvoje.

Šaltinis C

Šaltinis C
Šaltinis C

Šaltinis D

Šaltinis D
Šaltinis D

Klausimai

26. Nurodykite, nuo kurio iki kurio amžiaus vykusį Lietuvos valstybės teritorijos augimą rodo žemėlapis (šaltinis A).
Nuo ...... iki ...... (2 taškai) Atsakymas

27. Greta žemėlapio (šaltinis A) sutartinio ženklo įrašykite su tuo konkrečiu teritorijos augimu susijusio Lietuvos valdovo vardą.
(1) Valdovas ............. (2) Valdovas .............
(3) Valdovas ............. (4) Valdovas ............. (4 taškai) Atsakymas

28. Kurio miesto vardu buvo pasirašyta unija, kurios ištrauka pateikta šaltinyje B? Pagrįskite atsakymą.
Miestas ......... Argumentas ........... (2 taškai) Atsakymas

29. Unija (šaltinis B) lėmė vieną diagramoje (šaltinis C) matomą teritorijos pokytį. Kuriais metais pagal diagramą buvo tas pokytis? Vienu sakiniu paaiškinkite, kodėl Lietuvos teritorija pakito.
Pokyčio metai ......... Paaiškinimas ............. (2 taškai) Atsakymas

30. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kodėl diagramoje (šaltinis C) nėra XIX amžiaus duomenis rodančio stulpelio.
................. (1 taškas) Atsakymas

31. Remdamiesi žiniomis, nurodykite tris priežastis, lėmusias Lietuvos gyventojų mažėjimą 1942–1959 metais.
1 ............ 2 ........... 3 ............ (3 taškai) Atsakymas

32. Nurodykite vieną pokytį, lėmusį 1990 metų Lietuvos valstybės teritorijos padidėjimą, lyginant su 1923 metų teritorija (šaltinis C).
................. (1 taškas) Atsakymas

33. Šaltinio D duomenys paimti iš oficialių to meto gyventojų surašymų rezultatų. Paaiškin-kite, kodėl 1942 metais į bendrą gyventojų statistiką neįtraukti žydai ir Klaipėda.
Žydai ............. Klaipėda .............. (2 taškai) Atsakymas

34. Remdamiesi žiniomis, nurodykite tris procesus, lėmusius Lietuvos gyventojų skaičiaus mažėjimą 1989-2007 metais.
1 ............ 2 ........... 3 ............ (3 taškai) Atsakymas

2011 m. valstybinis egz. (pakartotinė s.)