Šaltiniai

Į 52–61 klausimus atsakykite remdamiesi šaltiniais A, B, C, D ir E.

Šaltinis A (Vokietijos dalybos po karo)

Šaltinis A
Šaltinis A

Šaltinis B (Vokietijos dalybos po karo)

Šaltinis B
Šaltinis B

Šaltinis C (1919 m. Karikatūra)

Įrašas kairėje: „Šį Tautų Sąjungos tiltą suprojektavo JAV prezidentas“. Įrašas dešinėje: „Kertinis akmuo. JAV“
Įrašas kairėje: „Šį Tautų Sąjungos tiltą suprojektavo JAV prezidentas“. Įrašas dešinėje: „Kertinis akmuo. JAV“

Šaltinis D (2006 m. Karikatūra)

Įrašas viršuje: „Aš sakiau jiems, kad tai nesubalansuota!” Įrašas ant valties: „Saugumo taryba. JT“
Įrašas viršuje: „Aš sakiau jiems, kad tai nesubalansuota!” Įrašas ant valties: „Saugumo taryba. JT“

Šaltinis E (Iš Jungtinių tautų organizacijos statuto)

7 str. Jungtinių Tautų Organizacijos pagrindiniai organai: Generalinė asamblėja, Saugumo taryba, Ekonominė ir socialinė taryba, Globos taryba, Tarptautinis teismas ir Sekretoriatas. [...]

23 str. Saugumo taryba susideda iš 11 organizacijos narių. Kinijos Respublika, Prancūzija, TSRS, Didžioji Britanija ir JAV yra nuolatiniai Saugumo tarybos nariai. Generalinė asamblėja išrenka kitus šešis narius. [...]

27 str. […] Saugumo tarybos sprendimai kitais klausimais laikomi priimti, kai už juos balsuoja septyni Tarybos nariai, kai visi nuolatiniai tarybos nariai taip pat balsuoja už juos.

Klausimai

52.  Žemėlapiai (šaltiniai A ir B) vaizduoja Vokietijos dalybas po dviejų pralaimėtų karų. Nurodykite, su kurio karo pabaiga susijęs kiekvienas žemėlapis. Pagrįskite atsakymą.
Žemėlapis A ........................... Pagrindimas ......................
Žemėlapis B ........................... Pagrindimas ...................... (4 taškai) Atsakymas

53.  Nurodykite, kurių valstybių atstovų ir kur vyko pasitarimas, lėmęs šaltinyje B vaizduojamus Vokietijos teritorijos administracinius pertvarkymus.
Pasitarimas ..................... Valstybės ........................ (2 taškai) Atsakymas

54.  Remdamiesi žemėlapiu (šaltinis A) ir žiniomis, paaiškinkite, kuriai valstybei ir kokiu istoriniu pagrindu buvo perduota didžiausia Vokietijos teritorijos dalis.
Valstybė ........................ Pagrindimas ..................... (2 taškai) Atsakymas

55. Remdamiesi žemėlapiu (šaltinis A) ir žiniomis, paaiškinkite, kuo legendos 1 ženklu pažymėtų teritorijų statusas skyrėsi nuo 3 ženklu pažymėtų teritorijų statuso.
1 ženklu .......................... 3 ženklu ........................... (1 taškas) Atsakymas

56.  Remdamiesi žemėlapiu ir žiniomis, nurodykite žemėlapio (šaltinis B) legendos ženklų 1 (A, B, C, D), 3 ir 4 reikšmes.
1 (A, B, C, D) ..................... 3 ..................... 4 ..................... (3 taškai) Atsakymas

57.  Žemėlapyje (šaltinis B) legendos 2 ženklu pažymėto miesto statusas nuo vaizduojamo karo pabaigos iki mūsų dienų kito keletą kartų. Nurodykite, kurie įvykiai ir kaip pakeitė to miesto statusą.
I pokytis ................ II pokytis ................. III pokytis ................... (3 taškai) Atsakymas

58.  Kokia istorijos problema nagrinėjama šaltinyje C? Nustatykite šaltinio autoriaus poziciją. Paiškinkite, kokiomis priemonėmis jis išreiškia savo poziciją.
Problema .................. Pozicija ...................... Priemonės ..................  (3 taškai) Atsakymas

59.  Istorikas Normanas Deivisas teigė, kad šaltinyje C vaizduojama organizacija „vaidino didelį vaidmenį sprendžiant nereikšmingus klausimus ir menką sprendžiant svarbius“. Remdamiesi žiniomis, nurodykite vieną su Lietuva susijusį svarbų klausimą, kurį svarstė ši organizacija, ir iš tuometinės Lietuvos Respublikos piliečio pozicijos įvertinkite istoriko teiginį.
Klausimas ......................... Vertinimas ......................... (2 taškai) Atsakymas

60.  Nurodykite šaltinio E straipsnį, kuris geriausiai iliustruoja karikatūros (šaltinis D) pagrindinę mintį. Paaiškinkite tą ryšį.
Straipsnis ........................ Ryšys ......................... (2 taškai) Atsakymas

61.  Remdamiesi šaltiniais D, E ir žiniomis, nurodykite, kokie du JTO statuto 23 straipsnio pakeitimai padaryti nuo organizacijos įkūrimo iki mūsų dienų.
............................   .............................. (2 taškai) Atsakymas

2011 m. valstybinis egz. (pakartotinė s.)