Šaltinis

Į 1-8 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiu.

Žemėlapis

Klausimai

1. Po kurio istorinio įvykio susiformavo žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos? (1 taškas) Atsakymas

2. Nurodykite valstybių, žemėlapyje pažymėtų skaičiais 1 ir 2, pavadinimus.
1........................ 2........................ (1 taškas) Atsakymas

3. Žemėlapyje pirmuoju sutartiniu ženklu pažymėtos trys valstybės. Įvardiję šias valstybes, nurodykite imperiją, kuriai suirus jos susikūrė.
Valstybių pavadinimai...............................Imperijos pavadinimas......................(2 taškai) Atsakymas

4. Žemėlapyje antruoju sutartiniu ženklu pažymėtos keturios valstybės. Įvardiję šias valstybes, nurodykite imperiją, iš kurios jos (visos) susikūrė.
Valstybių pavadinimai.................................. Imperijos pavadinimas........................ (2 taškai) Atsakymas

5. Nurodykite teritorijų, žemėlapyje pažymėtų skaičiais 3 ir 4, pavadinimus. (2 taškai) Atsakymas

6. Nurodykite trijų valstybių, su kuriomis ribojosi Lietuva, pavadinimus. (1 taškas) Atsakymas

7. Paaiškinę totalitarizmo sąvoką, žemėlapyje ženklu X pažymėkite dvi valstybes, kuriose įsigalėjo totalitarinis valdymas.
Totalitarizmas – .............................. (2 taškai) Atsakymas

8. Nurodykite įvykį, po kurio iš esmės pasikeitė žemėlapyje pavaizduotų valstybių sienos. (1 taškas) Atsakymas

2004 m. mokyklinis egz.