Šaltiniai

Į 31-42 klausimus atsakykite remdamiesi žemėlapiais A ir B.

Žemėlapis A

Žemėlapis A
Žemėlapis A

Žemėlapis B

Žemėlapis B
Žemėlapis B

Klausimai

31. Įvardykite valdovų suvažiavimą, kurio nutarimai įtvirtino žemėlapyje A matomas valstybių sienas. Kelintais metais jis įvyko? Nurodykite bent vieną tikslą, kurio buvo siekiama šiame suvažiavime.
Suvažiavimas ..................... Metai ........... Tikslas .......................... (2 taškai) Atsakymas

32. Įvardykite valstybes, žemėlapyje A pažymėtas romėniškais skaičiais I, II ir III. Prie įvardytų valstybių nurodykite pavadinimus teritorijų, kurios atiteko kiekvienai iš jų. Teritorijos žemėlapyje A yra užbrūkšniuotos.
I …………… II …………… III …………… (3 taškai) Atsakymas

33. Žemėlapyje A skaičiais 1, 2 ir 3 pažymėkite imperijas, kurios egzistavo to meto Europos žemyne. Nurodykite pažymėtų imperijų pavadinimus.
1 ………… 2 ………… 3 ………… (1 taškas) Atsakymas

34. Remdamiesi žiniomis, paaiškinkite, kokią pažangią politinę permainą pristabdė įvykis, kurį nurodėte atsakydami į 31 klausimą. (1 taškas) Atsakymas

35. Įvardykite valstybių vadovų konferenciją, kurios nutarimai įtvirtino žemėlapyje B matomas valstybių sienas. Nurodykite tris valstybes, kurios lėmė šios konferencijos sprendimus.
Konferencija …………… Valstybės ......................... (1 taškas) Atsakymas

36. Įvardykite valstybę, žemėlapyje B pažymėtą romėnišku skaičiumi IV. Nurodykite pavadinimus dviejų teritorijų, kurias ši valstybė prarado. Teritorijos žemėlapyje B yra užbrūkšniuotos.
Valstybė …………… Teritorijos ……………… (1 taškas) Atsakymas

37. Įvardiję valstybę, žemėlapyje B pažymėtą romėnišku skaičiumi V, nurodykite tris valstybes, kurios susikūrė jos teritorijoje. Nurodytas valstybes žemėlapyje B pažymėkite skaičiais 4, 5 ir 6.
Valstybė …………… 4 ………… 5 ………… 6 ………(1 taškas) Atsakymas

38. Įvardykite valstybes, žemėlapyje B pažymėtas romėniškais skaičiais VI, VII ir VIII. Nurodykite pavadinimą imperijos, kuriai jos anksčiau priklausė.
VI ……… VII ……… VIII ……… Imperija ………… (1 taškas) Atsakymas

39. Palyginę žemėlapius, įvardykite imperiją, praradusią teritorijas Balkanų pusiasalyje. Žemėlapyje B skaičiais 7 ir 8 pasirinktinai pažymėkite valstybes, kurios susikūrė buvusios imperijos teritorijoje.
Imperija …………… 7 ………… 8 ………… (1 taškas) Atsakymas

40. Įvardiję žemėlapyje B romėnišku skaičiumi IX pažymėtą valstybę, nurodykite dvi teritorines problemas, su kuriomis ji susidūrė. Paaiškinkite, kaip ši valstybė tuo metu sprendė šias teritorines problemas.
Valstybė ……… Teritorinės problemos ................ Paaiškinimas ...................... (2 taškai) Atsakymas

41. Remdamiesi žemėlapiais ir žiniomis, nurodykite dvi priežastis, kurios lėmė esminius pasikeitimus Europoje, matomus žemėlapyje B. (2 taškai) Atsakymas

42. Žemėlapis B atspindi laikotarpį, kai daugelyje Europos šalių kito valdymo formos. Pasirinkite šalį ir aprašykite, kaip keitėsi tos šalies politinis valdymas. (2 taškai) Atsakymas

2007 m. valstybinis egz.