Vaizdo įrašai

Malborko pilis (lenkų k.). 4 min.

Gotika Lietuvos architektūroje. 6 min.

Įdomioji Lietuvos istorija. Valstybė:

6. Mindaugo karalystė – krikščioniška Lietuvos valstybė (1253-1263). 9 min.

7. Nuo Mindaugo iki Gediminaičių: legendiniai ir tikrieji valdovai (1263-1295). 6 min.

8. Pagoniškieji Gediminaičiai (1295-1385). 11 min.

9. Lietuvos ir Žemaitijos krikštas (1387-1413). 6 min.

10. Krikščioniškoji Lietuva: nuo krikšto iki Lucko (1387-1429). 10 min.

11. Karas su vokiečių ordinais (1202-1435). 6 min.

12. Lietuva paskutiniųjų Gediminaičių laikais (1430-1572). 10 min.

Įdomioji Lietuvos istorija. Menas:

4. Menas ir architektūra XIII amžiaus Lietuvoje. 7 min.

5. Gotika pagoniškųjų Gediminaičių ir Vytauto Didžiojo epochoje (1295-1430). 9 min.

6. Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje (1430-1569). 8 min.


Ką žinote apie pagonis? LRT. Klausimėlis. 14 min.

Ką žinote apie krikščionybę? LRT. Klausimėlis. 14 min.

Ką žinote apie kryžiuočius? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Saulės mūšį? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie karalių Mindaugą? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie didįjį kunigaikštį Gediminą? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką girdėjote apie Gediminą? LRT. Klausimėlis. 9 min.

Ką girdėjote apie Margirį? LRT. Klausimėlis. 12 min.

Ką žinote apie kunigaikštį Algirdą? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie kunigaikštį Kęstutį? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Jogailą? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Vytautą Didįjį? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Kuo pagarsėjęs Vytautas Didysis? LRT. Klausimėlis. 15 min.

Ką žinote apie Žalgirio mūšį? LRT. Klausimėlis. 15 min.