Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 125.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Gustavas II Adolfas

(1594-1632), Švedijos karalius (nuo 1611). Karolio IX sūnus, kilęs iš Vazų dinastijos.

Gutenbergas Johanas

(Johannes Gutenberg; 1397-1486), vokiečių spaustuvininkas, spaudos išradėjas. Pasigamino rankinį raidžių liejimo prietaisą ir rankinį spaustuvių atspaudų presą. Iš metalo lietas raides buvo galima naudoti daug kartų, sudarant vis naujas kombinacijas.

Gvanjinis Aleksandras

(Alessandro Guagnini; 1538-1614), italų kilmės ATR kronikininkas.

Gvoltas

valstiečių prievolės dvarininkui forma. Atliekama darbo dienomis per darbymetį. Skiriamas didysis ir mažasis gvoltas. Panaikintas 1861 m., Užnemunėje – 1864 m.

Gynybos dilema

vyriausybės gynybos politikos dilema, kai vyriausybės skiriamos išlaidos gynybai, užuot stiprinusios valstybės saugumą, pradeda jam vis labiau kenkti (pavyzdžiui, gynybos biudžetas suryja daug lėšų, kurias būtų galima skirti mokslo, švietimo, socialinei ir kitokiai politikai; arba ginkluotosios pajėgos apginkluojamos tokiais ginklais, kurie, užuot stiprinę saugumą, padidina karo pavojų).


Naudota literatūra ir šaltiniai