Žodynas

Mokyklinis istorijos terminų žodynas

Paaiškinta terminų: 190.
Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
D diena

(angl. D-day), 1944 m. birželio 6 d. sąjungininkių (JAV ir D. Britanijos) kariuomenių išsilaipinimo Normandijoje kodinis pavadinimas. Šiais karo veiksmais buvo atidarytas antrasis frontas. Operacijai vadovavo generolas D. Eizenhaueris, vėliau tapęs JAV prezidentu.

Dakija

Romos imperijos provincija dabartinės Rumunijos teritorijoje (Transilvanijoje, Banate, Oltenijoje), vienas iš Padunojo aukso gavybos centrų.

Daladjė Eduardas

(Eduard Daladier; 1884-1970), Prancūzijos Radikalų partijos vadovas. 1924-1940 m. buvo ministras, ministras pirmininkas. Dalyvavo Liaudies fronto veikloje. 1938 m., būdamas ministru pirmininku, pasirašė Miuncheno susitarimą. Po karo vadovavo kairiųjų respublikonų susivienijimui. Nuo 1958 m. politinėje veikloje nedalyvavo.

Dalailama

Dalailama
Dalailama
(didysis šventikas iš mong. dalai – okeanas (mokytųjų žinojimo) + tibet. (tylama – šventikas), nuo XVI a. Tibeto budistų (lamaistų) „geltonkepurių' (Gelugpa) ordino vyriausiasis dvasinis, nuo XVII a. – ir Tibeto pasaulietinis vadovas.

Dalevskis Aleksandras

(1827-1862), slaptos anticarinės organizacijos Lietuvos jaunimo brolybės sąjungos įkūrėjas. Sąjungą įkūrė 1846 m. kartu su broliu Pranciškumi.

Dalevskis Pranciškus

(1825-1904), 1863 m. sukilimo dalyvis. Su broliu Aleksandru 1846 m. įkūrė Lietuvos jaunimo brolybės sąjungą.

Dalinė unija

dviejų valstybių sąjungos būdas, kai jas jungia vienas valdovas ir bendra užsienio politika.

Damasko plienas

viena iš aukštos kokybės raštuoto plieno rūšių. Gaunamas kalviškojo suvirinimo būdu. Plačiai naudotas kardų ir kt. ginklų gamyboje.

Damelis Jonas

(1780-1840), dailininkas tapytojas. Nutapė istorinių kompozicijų („Tadas Kosciuška Petropavlovsko tvirtovėje“, „Grįžtanti Napoleono armija Vilniaus rotušės aikštėje“, „Kryžiuočių magistro Ulricho fon Jungingeno mirtis ties Žalgiriu“ ir kt.), portretų, autoportretų, peizažų.

Dancigo koridorius

pagal Versalio taikos sutartį Lenkijai atitekusi Vokietijos teritorijos dalis (71 km pločio Lenkijos ruožas, prieinantis prie Baltijos jūros). Jis 1919-1939 m. atskyrė Rytų Prūsiją nuo Vokietijos. Šioje teritorijoje buvęs Dancigo (dab. Gdanskas) miestas gavo laisvojo miesto statusą.

Dangerutis

XIII a. pradžios lietuvių kunigaikštis. Veikiausiai vienas iš vyresniųjų lietuvių žemių konfederacijos kunigaikščių.

Danilas

(apie 1201-1264), Haličo kunigaikštis.

Dantiraštis

ideografinis skiemeninis raštas, kurio ženklus sudaro pleišto pavidalo brūkšnelių deriniai. Sukūrė šumerai iš piktografinio rašto IV tūkstm. pr. Kr.

Dantonas Žoržas Žakas

Ž. Dantonas
Ž. Dantonas
(George Jacques Danton; 1759-1794), Prancūzijos revoliucionierius, vienas Pirmosios Prancūzijos respublikos kūrėjų, Didžiosios Prancūzijos revoliucijos laikotarpio teisingumo ministras, pirmasis Visuomenės gelbėjimo komiteto pirmininkas, Konvento narys.

Daosizmas

viena iš dviejų pagrindinių Kinijos religinių ir filosofinių sistemų (kita – konfucianizmas). Tradiciškai pradininku laikomas Lao Dzė.

Daraktorius

(lenk. dyrektor), spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904) – mokytojai, dirbę slaptosiose mokyklose Lietuvoje.

Darius Steponas

(1896-1933), lakūnas, 1933 m. kartu su Stasiu Girėnu lėktuvu „Lituanica“ perskridęs Atlantą.

Darvinas Čarlzas Robertas

Č. Darvinas
Č. Darvinas
(1809-1882), anglų mokslininkas, paskelbęs šiuolaikinę evoliucijos teoriją ir pagrindęs gamtinės atrankos principą.

Dašnakai

1890 m. Tbilisyje įkurtos armėnų tautinės partijos Dašnakcution (Sąjunga) nariai.

Datavimo metodai

būdai, kuriais nustatoma archeologinių radinių amžius ar priešistorinių procesų trukmė.

Daueso planas

tarptautinio ekspertų komiteto, vadovaujamo JAV finansininko Č. Daueso, planas Vokietijos ekonomikai po Pirmojo pasaulinio karo atkurti ir reparacijoms išgauti. Šis planas sudarė sąlygas atkurti ir plėtoti Vokietijos pramonę.

Daugiapartinė sistema

partinė sistema, susidedanti iš daugelio maždaug vienodo pajėgumo laisvai veikiančių politinių partijų.

Daugumos atstovavimo rinkimų sistema

rinkimų sistema, grindžiama daugumos principu. Kiekvienoje rinkiminėje apygardoje renkama po vieną atstovą, o laimi tas kandidatas, kuris surenka daugiausia balsų.

Daugumos valdymas

parlamentinio valdymo įgyvendinimo būdas: vyriausybę sudaro daugumą parlamento vietų kontroliuojanti partija ar partijų koalicija.

Dauguvietis Borisas

(1885-1949), režisierius, aktorius, dramaturgas.

Dauguvos prekybos kelias

vandens prekybos kelias, kuris naudojant pervalkas iš Dauguvos į Dneprą jungė Baltijos ir Juodąją jūrą. Nenustojo savo reikšmės iki pat XVIII a.

Daujotas

XIII a. pradžios lietuvių kunigaikštis. Minimas Ipatijaus (Hipatijaus) metraštyje. Vienas iš penkių vyresniųjų kunigaikščių, vadovavusių lietuvių žemių konfederacijai ir 1219 m. sudariusių taiką su Haliču-Volyne. Daujotą ir jo brolį Viligailą veikiausiai nužudė Mindaugas.

Daukantas Simonas

S. Daukanto „Lietuvos istorija“
S. Daukanto „Lietuvos istorija“
S. Daukantas
S. Daukantas
(1793-1864), lietuvių švietėjas, istorikas, pirmasis parašęs Lietuvos istoriją lietuvių kalba, dar vadinamas Lietuvos istorijos tėvu.

Daukša Mikalojus

(m. 1613), lietuvių raštijos pradininkas. Vilniuje iš lenkų kalbos išvertė J. Ledesmos katekizmą, parašė jo pratarmę. Tai pirmoji LDK parengta ir 1595 m. išleista lietuviška knyga – „Katekizmas“.

Daumantas

(m. 1299), Nalšios kunigaikštis. Su Žemaitijos kunigaikščiu Treniota nužudė Mindaugą ir du jo sūnus. Įsigalėjus Lietuvoje Mindaugo sūnui Vaišvilkui (Vaišelgai), pabėgo į Pskovą. 1266 m. buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu.


Naudota literatūra ir šaltiniai