Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Gynybos dilema

vyriausybės gynybos politikos dilema, kai vyriausybės skiriamos išlaidos gynybai, užuot stiprinusios valstybės saugumą, pradeda jam vis labiau kenkti (pavyzdžiui, gynybos biudžetas suryja daug lėšų, kurias būtų galima skirti mokslo, švietimo, socialinei ir kitokiai politikai; arba ginkluotosios pajėgos apginkluojamos tokiais ginklais, kurie, užuot stiprinę saugumą, padidina karo pavojų).

Portretai

Jokūbas Šernas
Jokūbas Šernas

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.