Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Abatas

(lot. abbas – tėvas):
1. vyrų katalikų vienuolių senųjų ordinų (benediktinų, cistersų, trapistų) vienuolyno (abatijos) viršininkas;
2. Prancūzijos, Italijos katalikų bažnyčios kunigas.