Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Abolicionizmas

(lot. abolitio – panaikinimas), visuomeninis politinis judėjimas JAV dėl vergijos panaikinimo.

Po nepriklausomybės iškovojimo išryškėjo skirtumai tarp šiaurinių JAV valstijų, kuriose sparčiai vystėsi prekyba, laisva rinka, pramonė ir agrarinių pietinių valstijų, kuriuose vyravo plantatorinis ūkis, paremtas vergų darbu. Abolicionistai reikalavo panaikinti vergiją, padėdavo bėgti vergams į šiaurę, kur jie tapdavo laisvais. 1847 m. Afrikoje nupirktoje teritorijoje buvo įkurta valstybė išlaisvintiems vergams Liberija.

Portretai

Lucjanas Želigovskis
Lucjanas Želigovskis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.