Abraomas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Abraomas

Pirmasis Izraelitų patriarchas, pripažįstamas judaizmo, krikščionybės ir islamo.

Pagal Senąjį Testamentą, Abraomas yra Teracho sūnus, vedęs brolio Aarono dukterį Sarą. Kilęs iš P. Mesopotamijos miesto Ūro. Dievo palieptas, iškeliavo į Kanaano žemę. Garsėjo dievobaimingumu ir ryžosi paaukoti Jahvei savo sūnų Izaoką. Jahvė sustabdė Abraomą nuo šio žingsnio ir pažadėjo Izraelitus padaryti „išrinktąja tauta“. Tikėtina, kad Abraomas buvo vienos semitų genčių, migravusios ieškant tinkamų ganyklų (XIX-XVI a. pr. Kr.), vadas. Duomenų apie Abraomą randama Senojo Testamento Pradžios knygoje.