Absoliutinė monarchija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Absoliutinė monarchija

valstybės valdymo forma, kai monarchas savo rankose yra sutelkęs ir įstatymų leidimo, ir vykdomąją valdžią. Absoliutus monarchas nėra niekam atskaitingas ir savo nuožiūra formuoja valstybės vyriausybę, nustato politikos turinį. Jam mirus sostas atitenka įpėdiniui.

Praeityje absoliutiniai monarchai turėdavo neribotą valdžią, dabar dauguma jų paskiria nedidelę patariamąją tarybą, kuri padeda valdyti.