Adamkus Valdas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Adamkus Valdas

Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
(g. 1926), Lietuvos Respublikos prezidentas (1998-2003, 2004-2009).

Antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, studijavo Miuncheno universitete. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Nuo XX a. 8 deš. pradžios čia dirbo gamtosaugos srityje. Vadovavo Aplinkos apsaugos mokslinio tyrimo centrui, vėliau buvo paskirtas Vidurio vakarų aplinkos apsaugos agentūros administratoriaus pavaduotoju. 1981 m. tapo šio regiono Aplinkos apsaugos agentūros administratoriumi. Dalyvavo lietuvių išeivių veikloje. „Santaros-Šviesos“ federacijos 1958-1965 m. vicepirmininkas, 1967 m. – pirmininkas. Rengė protesto prieš Lietuvos okupaciją akcijas, organizavo įvairias peticijas. 1961-1964 m. buvo Amerikos lietuvių bendruomenės tarybos narys, Centro valdybos vicepirmininkas, Amerikos lietuvių tarybos narys, Amerikos lietuvių tarybos pirmininkas. Aktyvus sporto renginių dalyvis ir organizatorius. 1948 m. Vokietijoje įvykusioje pavergtųjų tautų olimpiadoje lengvosios atletikos rungtyse laimėjo du aukso ir du sidabro medalius. 1951 m. įsteigė JAV akademinį lietuvių sporto klubą „Lituanica“. Pasaulio lietuvių žaidynių, įvykusių 1983 m., organizacinio komiteto pirmininkas. Nuo 1972 m. kasmet atvykdavo į Lietuvą, skatino ir rėmė vandens valymo įrenginių statybą, aplinkosaugos monitoringo plėtojimą, padėjo Baltijos šalių aplinkosaugos institucijoms apsirūpinti moksline literatūra, prietaisais bei programine įranga, organizavo Lietuvos mokslo įstaigų atstovų stažuotes JAV, padėjo Vilniaus universiteto bibliotekai įsigyti naujausios mokslinės literatūros. Buvo JAV paramos Baltijos šalims aplinkosaugos srityje koordinatorius.