Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Administracinė teisė

visuma taisyklių ir normų, reguliuojančių valstybės administracijos veiklą.