Afrikos vienybės organizacija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Afrikos vienybės organizacija

(AVO), 53 Afrikos šalių tarpvyriausybinė organizacija. Įkurta 1963 05 25 Adis Abebos konferencijoje, 32 šalių lyderiams pasirašius AVO chartiją.

Pagrindiniai tikslai – stiprinti Afrikos valstybių vienybę ir solidarumą, plėtoti tarpusavio bendradarbiavimą, likviduoti visas kolonializmo formas. Aukščiausia institucija – kasmetinis valstybių ir vyriausybių vadovų susirinkimas. AVO būstinė – Adis Abeboje. AVO tarpininkauja, kilus pasienio konfliktams, pilietiniams karams. 1991 susirinkime susitarta siekti iki 2025 m. sukurti Afrikos ekonominę bendriją. 2001 m. gegužės 26 vietoj AVO oficialiai sukurta Afrikos Sąjunga, kuri ateityje turėtų tapti panašia į Europos Sąjungą.