Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Agitacija

(lot. agitatio – raginimas):
1. veikla, kuria siekiama suburti bendraminčius kokiam nors tikslui;
2. skleidimas kokių nors idėjų, principų norint ką nors įtikinti.