Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Akmens amžius

seniausias ir ilgiausias žmonijos istorijos laikotarpis nuo žmogaus atsiradimo iki pirmųjų metalinių dirbinių atsiradimo (2-1,75 milijonų metų iki IV-II tūkstm. pr. Kr.).

Skirstomas į tris periodus: senąjį (paleolitas), vidurinįjį (mezolitas) ir naująjį (neolitas). Pabaigos data skirtinga: Mažojoje Azijoje, Egipte ir Pietų Europoje baigėsi IV tūkstm., šiauresnėse geografinėse platumose – II tūkstm. pr. Kr., Lietuvoje – nuo XI iki II tūkstm. pr. Kr. vidurio.

Portretai

Renė Dekartas
Renė Dekartas

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.