Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Aktas

(lot. actus – poelgis, veiksmas):
1. poelgis ar veiksmas;
2. oficialus dokumentas, fiksuojantis privačių asmenų, valstybės, kelių valstybių ekonomines ir politines sutartis bei sandorius, pvz., teisių perdavimo aktas;
3. dramos veikalo dalis veiksmas;
4. iškilmingas mokymo įstaigos susirinkimas;
5. dailės kūrinys, vaizduojantis nuogą žmogaus figūrą.

Portretai

Semionas Budionas (kairėje)
Semionas Budionas (kairėje)

Išmintis

Geriau jau būti vargšui ir laisvam negu turtingam ir priklausomam. Žinoma, žmonės nori būti ir turtingi, ir laisvi, ir būtent šitai kartais padaro juos vargšais ir vergais.