Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Aktyvistas

veiklus politinės, visuomeninės ar ūkinės organizacijos narys.