Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Albedinskis Petras

(1826-1883), generolas, Vilniaus generalgubernatorius (1874-1880).