Albrechtas Brandenburgietis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Albrechtas Brandenburgietis

Albrechtas
Albrechtas
(1490-1568), paskutinysis Kryžiuočių ordino didysis magistras (1510-1525), pirmasis Prūsijos kunigaikštis (1525-1568).

Su daugeliu Kryžiuočių ordino riterių 1525 m. priėmė liuteronybę, pasidalijo katalikų bažnyčios turtus, paskelbė Kryžiuočių ordino valstybę pasaulietine Prūsijos kunigaikštyste. Nuslopino 1525-1528 m. prūsų ir vakarų lietuvių sukilimą. 1544 m. įsteigė Karaliaučiaus universitetą. Rėmė reformaciją Lietuvoje ir Lenkijoje. Jo lėšomis Martynas Mažvydas mokėsi Karaliaučiaus universitete ir 1547 m. išspausdino pirmąją lietuvišką knygą.