Aleksandras IV

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Aleksandras IV

(tikr. – Reinaldas Segnis), Romos popiežius (1254-1261).

Žinoma, kad jo dėdė popiežius Grigalius IX 1227 m. suteikė kardinolo titulą. Skelbė kryžiaus žygius į Pabaltijį. Vien tik 1257 m. išleido 16 bulių, raginančių kovoti su lietuviais, jotvingiais, prūsais. Kryžiuočių ordinui leido imtis prievartos prieš prūsus, atsisakančius kariauti su lietuviais. 1260 m. bule atidavė Kryžiuočių ordinui lietuvių žemes, kurias jie užgrobs. 1255 m. davė leidimą Mindaugui vainikuoti savo sūnų – pripažino nuolatinį Lietuvos karalystės statusą. 1260 m. I pusės bulės rodo plačias politines užmačias: Aleksandras ketino ne tik rengti kryžiaus žygius prieš totorius, bet tikėjosi užgrobti ir rusų žemių. Ordino broliai kunigai gavo lengvatų kryžiaus žygiui skelbti.