Aleksandras Neviškis

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Aleksandras Neviškis

(1220-1263), Novgorodo kunigaikštis (1236-1251), didžiojo Vladimiro-Suzdalės kunigaikščio Jaroslavo Vsevolodovičiaus sūnus.

Apie 1250 m. gavo mongolų valdovo jarlyką valdyti Kijevo kunigaikštystę ir visą rusų žemę, 1252 m. tapo Vladimiro-Suzdalės didžiuoju kunigaikščiu. 1240 m. sumušė švedus prie Nevos, o 1242 m. – Livonijos ordino kariuomenę ledo mūšyje ant Čiudo ežero. Buvo gabus diplomatas – sutiko mongolams mokėti duoklę, kad tik jie neniokotų Novgorodo žemių. Novgorodiečiai nenorėjo mokėti mongolams duoklės ir pasipriešino. Al. Neviškiui teko nuslopinti novgorodiečių pasipriešinimą. Jam priskiriamas posakis, kad dievas yra ne jėgoje, o tiesoje. Mirė Gorodece prie Volgos grįždamas iš Ordos. Palaidotas Vladimiro sobore. Stačiatikių bažnyčios paskelbtas šventuoju. Jo palaikai sidabro vazoje saugomi Ermitaže.