Aleksandro privilegija

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Aleksandro privilegija

1492 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro paskelbta privilegija, kurioje jis pakartojo, patvirtino ir išplėtė visas 1447 m. Kazimiero pripažintas bajorų teises ir privilegijas.

Ponų tarybai suteikė teisę kontroliuoti ir tvarkyti valstybės finansus; tarybos nariams skirstant naujas pareigybes ir turtus leista dalyvauti su sprendžiamojo balso teise; tarybai leista ginti bajorų teises, jei į jas kėsintųsi didysis kunigaikštis. Užsienio politikos reikalus tvarkyti Aleksandras įsipareigojo tik su Ponų tarybos žinia ir pritarimu. 1492 m. privilegija nustatė naują didžiojo kunigaikščio ir LDK Ponų tarybos santykį. Tai dar labiau apribojo monarcho valdžią.