Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Aliaskos pardavimas

politinis-prekybinis sandėris, kuriuo 1867 m. iš Rusijos Aliaską nupirko JAV už 7,2 mln. dolerių, t. y. už hektarą sumokėdama mažiau nei po 5 centus.