Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Alseikaitė-Gimbutienė Marija

žr. Gimbutienė Marija.