Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Anabaptistai

protestantizmo srovė.

Atsirado Vokietijoje reformacijos epochos pradžioje. Skelbė kiekvienam galimą asmeninį Apreiškimą, turto bendrumą, krikštijo suaugusius, neigė Bažnyčios hierarchiją, labai supaprastino apeigas, atsisakė bažnyčių, paliko tik giesmes, priešinosi karo tarnybai. Buvo persekiojami katalikų, liuteronų, kalvinistų. Apie XVI a. vidurį suskilo į smulkesnius judėjimus. Davė pradžią menonitams.

Portretai

Vilhelmas III Oranietis
Vilhelmas III Oranietis

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.