Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Anarchija

(gr. anarchia – bevaldystė) – valdžios nebuvimas, bevaldystė.