Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Anatema

(gr. anathema – atskyrimas, pašalinimas), pašalinimas iš krikščioniškosios bendruomenės, atskyrimas nuo Bažnyčios kartu ir prakeikiant. Aukščiausia bausmė krikščioniui.

Taikoma nuo Chalkedono Visuotinio Bažnyčios Susirinkimo 451 m. Šaltiniuose nesiskiria nuo ekskomunikos (lot. excommunico – pašalinu). Nuo XIII a. skelbta kartu su ekskomunika.