Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Angarietis Zigmas

(tikr. Aleksa; 1882-1940), LKP organizatorius ir vadovas.

1909-1917 m. buvo kalintas, gyveno tremtyje Jenisiejaus gubernijoje. 1918 m. sudarytos Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vyriausybės narys. Nuo 1919 m. vasario Lietuvos ir Baltarusijos SSR (Litbelo) centro vykdomojo komiteto narys. Nuo 1921 m. aktyviai dirbo komunistų internacionale (Kominterne). Redagavo žurnalus „Komunistas“, „Partijos darbas“. Parašė „Lietuvos KP istoriją“ (1935). Prasidėjus represijoms SSRS 1938 m. įkalintas Maskvoje. Nužudytas.