Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Ankstyvoji gotika

ankstyvasis gotikos laikotarpis Lietuvoje XIV a. pab.-XV a. pr.