Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Antikominterno paktas

Vokietijos ir Japonijos sutartis, pasirašyta 1936 m. Berlyne. Paktas skelbė kovą su komunistiniu pavojumi. 1937 m. prie jo prisijungė Italija.