Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Antisemitizmas

nepakantumas, priešiškumas žydams.

Gali būti religinio, nacionalinio, rasinio pobūdžio. Pasireiškia žydų teisių ribojimu, diskriminavimu, tremtimi, genocidu. Religinis A diskriminuoja judaizmą, išsižadėję judaizmo tikybos, žydai tampa pilnateisiai. Rasinis antisemitizmas teigia žydų rasės nepilnavertiškumą. Viduramžiais daugelyje Europos šalių žydai gyveno atskiruose miestų kvartaluose, dėvėjo specialius drabužius ar skiriamuosius ženklus, iš kai kurių Vakarų Europos šalių buvo visai išvaryti. LDK reiškėsi nuosaikus dažniausiai religinio pobūdžio antisemitizmas. Žydai gyveno atskiruose miestų kvartaluose. 1495 m. didysis kunigaikštis Aleksandras išvarė žydus iš Lietuvos, tačiau 1503 m. vėl leido grįžti. XIX a.-XX a. pradžioje Lietuvoje pasitaikydavo antisemitinių akcijų. Dalis lietuvių prisidėjo prie žydų genocido Antrojo pasaulinio karo metais.

Portretai

Raimonde de Laroche
Raimonde de Laroche

Išmintis

Kai kurie žmonės privačią įmonę laiko grobuonimi tigru, kurį reikia nušauti. Kiti žiūri į privačią įmonę kaip į karvę, kurią galima melžti. Nedaug žmonių mato ją kaip sveiką arklį, tempiantį tvirtą vežimą.