Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Antrasis ATR padalijimas

ATR padalijimai
ATR padalijimai
konvencija dėl antrojo Respublikos padalijimo, pasirašyta 1793 m. sausio 23 d. Peterburge.

Šiuo aktu Rusijai atiteko 250.200 km2: iš LDK – centrinė Baltarusijos dalis, iš Lenkijos – dešiniakrantė Ukraina (Kijevo vaivadija, Podolės ir Voluinės vaivadijų rytinės dalys). Prūsija gavo vakarines Lenkijos žemes su Gdansku, Torune, Poznane. Po II padalijimo respublikai liko tik 34% teritorijos, buvusios iki I padalijimo, ir 4 mln. gyventojų. Pagal su Rusija pasirašytą sutartį be pastarosios leidimo respublikai buvo uždrausta sudaryti sutartis su kitomis šalimis. Lenkijai palikta 10 tūkst., LDK – 5 tūkst. karių. II padalijimas sukėlė 1794 m. sukilimą, kurį numalšino Rusijos ir Prūsijos kariuomenės.