Antrasis Vatikano susirinkimas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Antrasis Vatikano susirinkimas

Visuotinis pasaulio katalikų vyskupų susirinkimas Vatikane 1962-1965 m.

Sušaukė popiežius Jonas XXIII, užbaigė popiežius Paulius VI. Svarstytas Bažnyčios atnaujinimo, prisitaikymo prie dabartinio pasaulio klausimas. Susirinkimo nutarimuose pabrėžiama didesnė tolerancija kitoms bažnyčioms, reformuota liturgija – lotynų kalba pakeista vietos gyventojų kalbomis, kunigams liepta laikyti mišias atsisukus veidu į tikinčiuosius.