Antropocentrizmas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Antropocentrizmas

(gr. anthropos – žmogus + kentron – vidurys), teologinė pažiūra, kad protingasis žmogus esąs galutinis visatos raidos tikslas. Antikinėje filosofijoje A principą suformulavo Sokratas.