Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Antropologija

(gr. anthropos – žmogus + logos – mokslas), mokslas, tiriantis žmogų, jo kilmę, rases.