Apaštalas

Paieška žodyne:
Terminas Paaiškinimas
Apaštalas

Kristus ir apaštalai
Kristus ir apaštalai
(gr. apostolos – pasiuntinys), Jėzaus Kristaus išsirinktas mokinys.

Naujajame Testamente minimi 12 apaštalų, kuriuos Jėzus Kristus išsirinko savo pirmaisiais mokiniais ir pasiuntiniais visame pasaulyje. Apaštalais buvo: Petras, jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas vyresnysis, jo brolis, Jonas, Pilypas, Baltramiejus, Tomas, Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Jaunesnysis Tadas, vadintas Judu Tadu, Simonas Kanaanietis, Judas Iskarijotas. Judui Iskariotui nusižudžius, dvyliktuoju buvo išrinktas Motiejus. Vėliau apaštalais pašaukti Paulius Tarsietis ir Barnabas.