Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apaštalas

Kristus ir apaštalai
Kristus ir apaštalai
(gr. apostolos – pasiuntinys), Jėzaus Kristaus išsirinktas mokinys.

Naujajame Testamente minimi 12 apaštalų, kuriuos Jėzus Kristus išsirinko savo pirmaisiais mokiniais ir pasiuntiniais visame pasaulyje. Apaštalais buvo: Petras, jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas vyresnysis, jo brolis, Jonas, Pilypas, Baltramiejus, Tomas, Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Jaunesnysis Tadas, vadintas Judu Tadu, Simonas Kanaanietis, Judas Iskarijotas. Judui Iskariotui nusižudžius, dvyliktuoju buvo išrinktas Motiejus. Vėliau apaštalais pašaukti Paulius Tarsietis ir Barnabas.

Portretai

Nikola Makiavelis
Nikola Makiavelis

Išmintis

Nepakalbėti su žmogum, kuris vertas pokalbio, – vadinasi netekti žmogaus. O kalbėti su žmogumi, kuris pokalbio nevertas, – vadinasi, veltui švaistyti žodžius. Išmintingas nepraranda nei žmonių, nei žodžių.