Žodžio (frazės) paieška
Prasideda žodžiu Su žodžiu Tiksliai
Žodis Paaiškinimas
Apeiga

ritualizuotas simbolinis religinio kulto veiksmas.